Privacyverklaring

Uw privacy wordt door Heihoef gerespecteerd.
Persoonlijke gegevens worden door Heihoef zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Heihoef houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Heihoef legt gegevens vast om u te kunnen informeren over passende ontwikkelingen.
In geen geval wordt aan andere bedrijven of instellingen toestemming verleend om van uw gegevens gebruik te maken.

Zijn er vragen, mail dan naar info@heihoef.com

In onze activiteiten zijn algemene regels van goed fatsoen en eerlijk zaken doen van toepassing!